top of page

תקנון לשימוש באתר 

ברוכות הבאות לאתר "דלתות" (www.dana-dlatot.co.il, להלן: האתר) אשר בבעלותה של דנה גליקמן דותן (ת.ז. 036135580, מרחוב השרון 12, רמת השרון) ובניהולה (להלן: הנהלת האתר).

 1. מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון נקבה, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 4. כל ההמלצות באתר הן סובייקטיביות ולא מחייבות, ונבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר ומתוך רצון לפרגן ולהנגיש לגולשים ולקוראים מוצר, אדם או שירות מסוימים.

 5. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישתם של הגולשים באתר, במידה ויפרו את תנאי התקנון.

 6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 8. אין להגיב או לפרסם באתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. כל תגובה שכזו תמחק ועשויה לגרור נקיטת הליכים מצד הנהלת האתר.

 9. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי אחר באתר. האחריות לכך תחול על המפרסמים בלבד.

 10. כמו כן, המפרסם אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יבחר לפרסם או להעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

 11. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 12. הנך מצהירה, כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

 13. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת פגישות פרונטליות, הן באחריותך הבלעדית. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

 14. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שמורות להנהלת האתר, לרבות כל חומר הלימוד מכל מין וסוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם וסידורם. אין לצלם, להעתיק, לשדר, להקליט, לתרגם, לסרוק, להפיץ, לשתף וכדומה את תכני הקורס ו/או כל חלק מהם בשום צורה ובשום מדיה, אמצעי אלקטרוני, אמצעי מכאני, פלטפורמה דיגיטאלית וכדומה בלא אישור בכתב מראש מהנהלת האתר ובכל מקרה אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, בכולם או בחלקים מהם.

 15. למשתמשת באתר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמה, בגין התכנים המועלים באתר, או בגין ביצוע שינויים באתר, לרבות תקלות באתר - במידה ויתרחשו.

 16. המשתמשות מוזמנות לפנות אל הנהלת האתר בכל בירור, שאלה או בקשה אודות האתר ותנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים. ניתן ליצור עם הנהלת האתר קשר באמצעות תיבת "צור קשר" אשר בתחתית הדף הראשי של האתר.

 17. הקורס "אסתטיקה משפחתית" המוצע להרשמה במסגרת האתר, הינו פרי יצירתה של מנהלת האתר. מדובר בקורס בן 8 שבועות רצופים, הכולל שני מפגשים פרונטליים, פנים אל פנים, אשר יתקיימו בביתי אשר ברמת השרון ו-6 "מפגשים" דיגיטליים. הקורס מעניק חוויה אסתטית, טיפים פרקטים לחיים, רעיונות, עצות והמלצות אסתטיות ויישומיות, מתכונים שווים ושיח נשי ואינטליגנטי, שיעניק הפריה הדדית לנרשמות.

 18. ההרשמה לקורס תעשה ע"י מילוי הפרטים האישיים באתר ואישור התנאים המופיעים בו. התשלום יבוצע ישירות מול הנהלת האתר.

 19. ניתן לבטל את עסקת המכר מרחוק לקורס באמצעות הודעה טלפונית בעל פה להנהלת האתר, בדואר רשום לכתובת השרון 12, רמת השרון 4724059 בדואר אלקטרוני לכתובת glikman18@bezeqint.net. הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם החל מתן השירות ובין אם לאו. עם ביטול עסקה כאמור, יוחזר לך הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. אם החל מתן השירות, הנהלת האתר תהיה רשאית לנכות גם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך.

 20. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין הנהלת האתר (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר; עם ביטול עסקה כאמור, יוחזר לך הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.

 21. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן ותתבקשי על-ידי הנהלת האתר להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 22. אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו עובר להתקשרות בעסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך במסמך המכיל את עיקרי העסקה או בשל כל הפרה יסודית  אחרת, הנהלת האתר תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.              

אפשרויות ביטול

 

1. ההרשמה לקורס תעשה ע"י מילוי הפרטים האישיים באתר ואישור התנאים המופיעים בו. התשלום יבוצע ישירות מול הנהלת האתר.

2. ניתן לבטל את עסקת המכר מרחוק לקורס באמצעות הודעה טלפונית בעל פה להנהלת האתר, בדואר רשום לכתובת השרון 12, רמת השרון 4724059 בדואר אלקטרוני לכתובת glikman18@bezeqint.net. הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם החל מתן השירות ובין אם לאו. עם ביטול עסקה כאמור, יוחזר לך הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. אם החל מתן השירות, הנהלת האתר תהיה רשאית לנכות גם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך.

3. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין הנהלת האתר (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר; עם ביטול עסקה כאמור, יוחזר לך הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.

4. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן ותתבקשי על-ידי הנהלת האתר להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

5. אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו עובר להתקשרות בעסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך במסמך המכיל את עיקרי העסקה או בשל כל הפרה יסודית  אחרת, הנהלת האתר תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם. 

ביטול
bottom of page